εμφανίζω

εμφανίζω
(AM ἐμφανίζω)
φανερώνω, δείχνω, παρουσιάζω
μσν.-αρχ.
εξηγώ («τὰς ἀποδείξεις ἑτοίμως ἐμφανίζειν», Αριστοτ.)
αρχ.
1. παριστάνω ή αποδεικνύω κάποιον ή κάτι ως («ἐμφανίζει οὐκ οὖσαν ἀγαθὸν τὴν ἡδονήν», Αριστοτ.)
2. καθιστώ κάτι φανερό, πρόδηλο («ἡμεῑς αὐτὰ ἡμῑν ἐμφανίζετε ἱκανῶς», Πλάτ.)
3. εκθέτω, αγγέλλω
4. διατάζω, προστάζω
5. καταγγέλλω
6. μέσ. ενάγω στο δικαστήριο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ἐμφανίζω — show forth pres subj act 1st sg ἐμφανίζω show forth pres ind act 1st sg ἐμφανίζω show forth pres subj act 1st sg ἐμφανίζω show forth pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εμφανίζω — εμφανίζω, εμφάνισα βλ. πίν. 33 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • εμφανίζω — εμφάνισα, εμφανίστηκα, εμφανισμένος, μτβ. 1. φανερώνω κάτι που ήταν κρυμμένο, παρουσιάζω: Εμφάνισε την πραγματική του αξία. 2. (για φωτογραφίες), κάνω την εμφάνιση της φωτογραφικής πλάκας. 3. το μέσ., εμφανίζομαι γίνομαι φανερός, παρουσιάζομαι,… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐμφανίζετε — ἐμφανίζω show forth pres imperat act 2nd pl ἐμφανίζω show forth pres ind act 2nd pl ἐμφανίζω show forth pres imperat act 2nd pl ἐμφανίζω show forth pres ind act 2nd pl ἐμφανίζω show forth imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἐμφανίζω show forth… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανίζῃ — ἐμφανίζω show forth pres subj mp 2nd sg ἐμφανίζω show forth pres ind mp 2nd sg ἐμφανίζω show forth pres subj act 3rd sg ἐμφανίζω show forth pres subj mp 2nd sg ἐμφανίζω show forth pres ind mp 2nd sg ἐμφανίζω show forth pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανίσουσι — ἐμφανίζω show forth aor subj act 3rd pl (epic) ἐμφανίζω show forth fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐμφανίζω show forth fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐμφανίζω show forth aor subj act 3rd pl (epic) ἐμφανίζω show …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανίσω — ἐμφανίζω show forth aor subj act 1st sg ἐμφανίζω show forth fut ind act 1st sg ἐμφανίζω show forth aor subj act 1st sg ἐμφανίζω show forth fut ind act 1st sg ἐμφανίζω show forth aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἐμφανίζω show forth aor ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανιεῖ — ἐμφανίζω show forth fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐμφανίζω show forth fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐμφανίζω show forth fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐμφανίζω show forth fut ind act 3rd sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανιζομένων — ἐμφανίζω show forth pres part mp fem gen pl ἐμφανίζω show forth pres part mp masc/neut gen pl ἐμφανίζω show forth pres part mp fem gen pl ἐμφανίζω show forth pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμφανιζόμεθα — ἐμφανίζω show forth pres ind mp 1st pl ἐμφανίζω show forth pres ind mp 1st pl ἐμφανίζω show forth imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) ἐμφανίζω show forth imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”